Hjemmet, 1986 Series
 
Cover for Bompibjørnene (Hjemmet, 1986 series) #[nn]