Egmont Serieforlaget, 2005 Series
 
Carl Barks samlede verk #I
Issue I
[august] 2005
Add/replace cover