Egmont Ehapa, 2004 Series
 
Cover for Der Killer (Egmont Ehapa, 2004 series) #2
Cover for Der Killer (Egmont Ehapa, 2004 series) #3
Cover for Der Killer (Egmont Ehapa, 2004 series) #4
Cover for Der Killer (Egmont Ehapa, 2004 series) #5
Cover for Der Killer (Egmont Ehapa, 2004 series) #6
Cover for Der Killer (Egmont Ehapa, 2004 series) #7
Cover for Der Killer (Egmont Ehapa, 2004 series) #11 - Tödliche Konsequenzen