Come and join us at the Grand GCD Gathering during the Baltimore Comic-Con on September 25-27, 2015. This will be an historic meeting, where more of us will meet face-to-face than ever before. Visit us on Facebook and let us know you are coming, and we will make arrangements to meet!

Semic, 1977 Series
Published in Norwegian (Norway) Norway
 
Random Cover from Series #16 - Det 20. kavaleri
1977
Cover Gallery 
Publication Dates:
1978 - 1989
Number of Issues Published:
56 (#1 - Billy the Kid - #56 - Rodeo og andre historier)
Color:
farger
Dimensions:
album; format varierer
Binding:
limt rygg
Publication Type:
album
Series Details:
Publisher's Brands:
Indicia Publishers:
Tracking
Notes
Se også Lucky Luke (Bonnier Publications / Semic, 1996 series) - 5 album i opptrykk.
Editing

Index Status

Indexed Partially Indexed Pending Approval Reserved Skeleton Data Only

1 - Billy the Kid 2 - Brødrene Dalton får en sjanse
3 - Brødrene Dalton blir kidnappet 4 - Bandittenes dronning Calamity Jane
5 - Arvingen Rattata 6 - Dommeren
7 - Jakten på brødrene Dalton 8 - Storfyrsten
9 - Spøkelsesbyen 10 - I skyggen av boretårnet
11 - Vogntogene 12 - Nybyggerne
13 - Den hvite rytteren 14 - Brødrene Dalton i hardt vær
15 - Keiser Smith 16 - Det 20. kavaleri
17 - Kampen om Oklahoma 18 - Brødrene Dalton blir kurert
19 - Brødrene Dalton og Lucky Luke møtes for første gang 20 - Feiden i Painful Gulch
21 - Apache-kløften 22 - Brødrene Dalton på frifot
23 - Ma Dalton 24 - Lucky Luke Spesial
25 - Sirkus Vill Vest 26 - Dalton City
27 - Den syngende tråd 28 - Piggtråd på prærien
29 - Kappseilas på Mississippi 30 - Jesse James
31 - Diligencen 32 - Dusørjegeren
33 - Grønnskollingen 34 - Brødrene Dalton rømmer igjen
35 - Brødrene Dalton og Den skjulte skatt 36 - Billy the Kid får eskorte
37 - Den enarmede banditt 38 - Falskspilleren
39 - De første brødrene Dalton 40 - Sarah Bernhardt
41 - Blåføttene kommer 42 - Doc Doxeys eliksir
43 - Daisy Town 44 - Jernhesten
45 - Langfinger 46 - Revolvermannen
47 - Joss Jamons gjeng 48 - Daily Star
49 - Arizona 50 - Bøddelens rep og andre historier
51 - Miss Jenny 52 - Spøkelsesranchen og andre historier
53 - Nitroglyserin 54 - Alibiet og andre historier
55 - Ponniekspressen 56 - Rodeo og andre historier

Cover Status

Scan available Needs Replacement No Scan available

1 - Billy the Kid 1 - Billy the Kid
1 - Billy the Kid 1 - Billy the Kid
2 - Brødrene Dalton får en sjanse 2 - Brødrene Dalton får en sjanse
2 - Brødrene Dalton får en sjanse 3 - Brødrene Dalton blir kidnappet
3 - Brødrene Dalton blir kidnappet 3 - Brødrene Dalton blir kidnappet
4 - Bandittenes dronning Calamity Jane 4 - Bandittenes dronning Calamity Jane
4 - Bandittenes dronning Calamity Jane 5 - Arvingen Rattata
5 - Arvingen Rattata 5 - Arvingen Rattata
6 - Dommeren 6 - Dommeren
7 - Jakten på brødrene Dalton 7 - Jakten på brødrene Dalton
8 - Storfyrsten 8 - Storfyrsten
9 - Spøkelsesbyen 9 - Spøkelsesbyen
10 - I skyggen av boretårnet 10 - I skyggen av boretårnet
11 - Vogntogene 11 - Vogntogene
12 - Nybyggerne 12 - Nybyggerne
13 - Den hvite rytteren 13 - Den hvite rytteren
14 - Brødrene Dalton i hardt vær 14 - Brødrene Dalton i hardt vær
15 - Keiser Smith 15 - Keiser Smith
15 - Keiser Smith 16 - Det 20. kavaleri
16 - Det 20. kavaleri 16 - Det 20. kavaleri
17 - Kampen om Oklahoma 17 - Kampen om Oklahoma
17 - Kampen om Oklahoma 18 - Brødrene Dalton blir kurert
18 - Brødrene Dalton blir kurert 18 - Brødrene Dalton blir kurert
19 - Brødrene Dalton og Lucky Luke møtes for første gang 19 - Brødrene Dalton og Lucky Luke møtes for første gang
19 - Brødrene Dalton og Lucky Luke møtes for første gang 20 - Feiden i Painful Gulch
20 - Feiden i Painful Gulch 20 - Feiden i Painful Gulch
21 - Apache-kløften 21 - Apache-kløften
21 - Apache-kløften 22 - Brødrene Dalton på frifot
22 - Brødrene Dalton på frifot 22 - Brødrene Dalton på frifot
23 - Ma Dalton 23 - Ma Dalton
23 - Ma Dalton 24 - Lucky Luke Spesial
24 - Lucky Luke Spesial 25 - Sirkus Vill Vest
25 - Sirkus Vill Vest 25 - Sirkus Vill Vest
26 - Dalton City 26 - Dalton City
26 - Dalton City 27 - Den syngende tråd
27 - Den syngende tråd 28 - Piggtråd på prærien
28 - Piggtråd på prærien 29 - Kappseilas på Mississippi
29 - Kappseilas på Mississippi 30 - Jesse James
30 - Jesse James 31 - Diligencen
31 - Diligencen 32 - Dusørjegeren
32 - Dusørjegeren 33 - Grønnskollingen
33 - Grønnskollingen 34 - Brødrene Dalton rømmer igjen
34 - Brødrene Dalton rømmer igjen 35 - Brødrene Dalton og Den skjulte skatt
35 - Brødrene Dalton og Den skjulte skatt 36 - Billy the Kid får eskorte
36 - Billy the Kid får eskorte 37 - Den enarmede banditt
37 - Den enarmede banditt 38 - Falskspilleren
38 - Falskspilleren 39 - De første brødrene Dalton
39 - De første brødrene Dalton 40 - Sarah Bernhardt
40 - Sarah Bernhardt 41 - Blåføttene kommer
41 - Blåføttene kommer 42 - Doc Doxeys eliksir
42 - Doc Doxeys eliksir 43 - Daisy Town
43 - Daisy Town 44 - Jernhesten
44 - Jernhesten 45 - Langfinger
45 - Langfinger 46 - Revolvermannen
47 - Joss Jamons gjeng 48 - Daily Star
48 - Daily Star 49 - Arizona
50 - Bøddelens rep og andre historier 51 - Miss Jenny
52 - Spøkelsesranchen og andre historier 53 - Nitroglyserin
54 - Alibiet og andre historier 55 - Ponniekspressen
56 - Rodeo og andre historier