Fantagraphics, 2006 Series
 
Free Sexxx #1
Free Sexxx #3
Free Sexxx #4