Planeta DeAgostini, 1995 Series
 
Anexo #1
Anexo #2
Anexo #3
Anexo #4