Se-Bladene, 1985 Series
 
Cover for Boing superalbum (Se-Bladene, 1985 series) #[1/1985] - Kid Cox
Cover for Boing superalbum (Se-Bladene, 1985 series) #[2/1985] - Stark og Cosmo
Cover for Boing superalbum (Se-Bladene, 1985 series) #1/1986 - Skyt, Leslie! [Salgsutgave]
Cover for Boing superalbum (Se-Bladene, 1985 series) #[2/1986] [Abonnementsutgave]
Cover for Boing superalbum (Se-Bladene, 1985 series) #2/1986 - VM-spesial [Salgsutgave]
Cover for Boing superalbum (Se-Bladene, 1985 series) #3/1986 - Stark [Abonnementsutgave]
Cover for Boing superalbum (Se-Bladene, 1985 series) #3/1986 - Stark [Salgsutgave]