Marvel, 1998 Series
 
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #1 [Direct Edition]
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #1 [Sunburst]
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #2 [Direct Edition]
Issue #2
February 1998
Add/replace cover
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #2 [2 for Number 2]
Issue #2
February 1998
Add/replace cover
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #3 [Direct Edition]
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #4 [Direct Edition]
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #5 [Direct Edition]
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #6 [Direct Edition]
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #7
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #8
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #9
Issue #9
September 1998
Add/replace cover
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #10
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #11
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #12
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #13
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #14
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #15
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #16
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #17
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #18
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #19
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #20
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #21
Issue #21
September 1999
Add/replace cover
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #22
Issue #22
September 1999
Add/replace cover
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #23
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #24
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #25
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #26
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #27 [Direct Edition]
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #27 [Newsstand Edition]
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #28
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #29
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #30
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #31
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #32
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #33
Issue #33
September 2000
Add/replace cover
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #34 [Direct Edition]
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #35
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #36
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #37
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #38
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #39
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #40
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #41
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #42 (509)
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #43 (510)
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #44 (511)
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #45 (512)
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #46 (513) [Direct Edition]
Cover for Captain America (Marvel, 1998 series) #47 (515 [514])