Hjemmet, 1989 Series
 
Juleheftene i våre hjerter #[nn]
Issue [nn]
[12. desember 1989]
Add/replace cover