Ordfront Galago, 2011 Series
 
Vi håller på med en viktig grej #[nn]