Cover for Dziedzictwo Inków (Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988 series) #[nn]