Fox, 1950 Series
 
Romeo Tubbs #26
Romeo Tubbs #28