Fawcett, 1952 Series
 
Beware! Terror Tales #1
Beware! Terror Tales #2
Beware! Terror Tales #3
Issue 3
September 1952
Add/replace cover
Beware! Terror Tales #4
Issue 4
November 1952
Add/replace cover
Beware! Terror Tales #5
Issue 5
January 1953
Add/replace cover
Beware! Terror Tales #6
Beware! Terror Tales #7
Beware! Terror Tales #8