Richters Förlag AB, 1956 Series
 
Det afrikanska lejonet #[nn]