Semic, 1993 Series
 
B.C. - En grottman för alla årstider #[nn]