Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #1/1957
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #5/1957
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #8/1957
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #12/1957
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #13/1957
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #12/1959
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #41/1959
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #43/1959
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #7/1961
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #1/1964
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #2/1964
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #8/1964
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #11/1964
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #14/1964
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #17/1964
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #19/1964
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #20/1964
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #21/1964
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #22/1964
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #1/1967
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #2/1967
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #3/1967
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #4/1967
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #5/1967
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #6/1967
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #7/1967
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #8/1967
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #9/1967
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #10/1967
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #11/1967
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #12/1967
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #13/1967
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #14/1967
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #15/1967
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #16/1967
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #17/1967
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #18/1967
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #19/1967
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #20/1967
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #21/1967
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #22/1967
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #23/1967
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #24/1967
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #25/1967
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #26/1967
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #27/1967
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #28/1967
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #29/1967
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #30/1967
Cover for Præriebladet (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1957 series) #31/1967