Åhlén & Åkerlunds, 1952 Series
 
Flygsoldat 113 Bom [delas] #1954
Flygsoldat 113 Bom [delas] #1955
Flygsoldat 113 Bom [delas] #1956
Flygsoldat 113 Bom [delas] #1958
Flygsoldat 113 Bom [delas] #1960
Flygsoldat 113 Bom [delas] #1961
Flygsoldat 113 Bom [delas] #1962
Flygsoldat 113 Bom [delas] #1964
Flygsoldat 113 Bom [delas] #1965
Flygsoldat 113 Bom [delas] #1966
Flygsoldat 113 Bom [delas] #1967
Flygsoldat 113 Bom [delas] #1968
Flygsoldat 113 Bom [delas] #1969
Flygsoldat 113 Bom [delas] #1970
Flygsoldat 113 Bom [delas] #1972