Semic, 1973 Series
 
Åsa-Nisses bästa #1
Åsa-Nisses bästa #2