Semic, 1978 Series
 
Äventyrens män #1
Äventyrens män #2
Äventyrens män #3
Äventyrens män #4