Semic, 1982 Series
Published in Swedish (Sweden) Sweden
 
Random Cover from Series #2 - En panter åt Översten

Cover Gallery 
Publication Dates:
1982 - 1984
Number of Issues Published:
5 (#1 - Djävulsdrogen - #5 - 7 dagar att leva)
Series Details:
Publisher's Brands:
  • without publisher's brand information (5 issues)
Indicia Publishers:
  • without indicia publisher information (5 issues)
Tracking
Övertogs från Clifton (Winthers Forlag, 1978) då Winthers avslutade sin utgivning. Fortsattes sedan i Clifton (Carlsen/If, 1985) då Carlsen övertog utgivningen. 1982, 1983 (2 album/år); 1984 (1 album).
Editing

Index Status

Indexed Partially Indexed Pending Approval Reserved Skeleton Data Only

1 - Djävulsdrogen 2 - En panter åt Översten
3 - Alias Lord X 4 - Den fege agenten
5 - 7 dagar att leva  

Cover Status

Scan available Needs Replacement No Scan available

1 - Djävulsdrogen 2 - En panter åt Översten
3 - Alias Lord X 4 - Den fege agenten
5 - 7 dagar att leva