Semic, 1967 Series
 
Kul med Åsa-Nisse #4/1967
Kul med Åsa-Nisse #6/1967
Kul med Åsa-Nisse #7/1967
Kul med Åsa-Nisse #9/1967
Kul med Åsa-Nisse #4/1968
Kul med Åsa-Nisse #8/1968
Kul med Åsa-Nisse #9/1968
Kul med Åsa-Nisse #12/1968
Kul med Åsa-Nisse #2/1969
Kul med Åsa-Nisse #3/1970
Kul med Åsa-Nisse #5/1970
Kul med Åsa-Nisse #7/1970
Kul med Åsa-Nisse #11/1970
Kul med Åsa-Nisse #7/1971
Kul med Åsa-Nisse #9/1972
Kul med Åsa-Nisse #2/1973
Issue 2/1973
[1 februari] 1973
Add/replace cover
Kul med Åsa-Nisse #4/1974