Character:
Batman [unspecified] (p. 1939) (English)
Relation:
generalization of
Character:
Batman [Damian Wayne] (English)