Name:

  Simon Furman Type: Common Alternative Name
  Given name: Simon Family name: Furman

Other Names:

 1. Chris Francis Type: Pen Name
 2. Furman Type: Common Alternative Name
  Family name: Furman
 3. Simon Christopher Francis Furman Type: Name at Birth
  Given name: Simon Christopher Francis Family name: Furman

Signatures:

 1. Simon Furman