Name:

    Bob White Type: Common Alternative Name
    Given name: Bob Family name: White

Other Names:

  1. Robert White Type: Name at Birth
    Given name: Robert Family name: White

Signatures:

  1. Bob White [generic]
  2. Bob White

Awards:

  1. 2021: Bill Finger Award - [no name]