Sample Scan:


Name:

    Maria Sanapo Type: Common Alternative Name
    Given name: Maria Family name: Sanapo

Other Names:

  1. ML Sanapo Type: Pen Name
  2. Maria Laura Sanapo Type: Name at Birth
    Given name: Maria Laura Family name: Sanapo

Signatures:

  1. ML Sanapo [generic]
  2. MLSanapo