Name:

  Joe Prado Type: Common Alternative Name
  Given name: Joe Family name: Prado

Other Names:

 1. João Prado Type: Name at Birth
  Given name: João Batista do Family name: Prado

Signatures:

 1. Joe Prado [generic]
 2. Joe Prado
 3. Prado [generic]

Awards:

 1. 2016: Inkwell Awards - Favorite Inker
 2. 2018: Inkwell Awards - Props Award