Name:

  Chuck Austen Type: Pen Name

Other Names:

 1. Charles Austen Type: Pen Name
 2. Chuck Beckum Type: Changed Name
 3. Charles Beckum Type: Name at Birth
  Given name: Charles Family name: Beckum
 4. Chuck Beckum Type: Common Alternative Name
  Given name: Chuck Family name: Beckum

Signatures:

 1. Austen [generic]

Art Influences:

Chuck Austen (b. 1960) stated influences by:
 1. Andrew Loomis
 2. Milton Caniff (b. 1907)
 3. Frank Frazetta (b. 1928)