Name:

  Clark Ashton Smith Type: Name at Birth
  Given name: Clark Ashton Family name: Smith

Other Names:

 1. Timeus Gaylord Type: Pen Name
  Given name: Timeus Family name: Gaylord
 2. Clérigo Herrero Type: Pen Name
  Given name: Clérigo Family name: Herrero
 3. Christophe des Laurières Type: Pen Name
  Given name: Christophe des Family name: Laurières

Art Influences:

Influences by Clark Ashton Smith (b. 1893) were stated by:
 1. Harlan Ellison (b. 1934)