Names:

  1. Emily Stone Type: Name at Birth
    Given name: Emily Family name: Stone