Names:

  1. Minami Ozaki Type: None
    Given name: Minami Family name: Ozaki
  2. 尾崎南 Type: None
    Given name: 南 Family name: 尾崎