Name:

  Marco M. Lupoi Type: Common Alternative Name
  Given name: Marco M. Family name: Lupoi

Other Names:

 1. Marco Lupoi Type: Common Alternative Name
  Given name: Marco Family name: Lupoi
 2. Marco Marcello Lupoi Type: Name at Birth
  Given name: Marco Marcello Family name: Lupoi
 3. Марко М. Лупой Type: Common Alternative Name
  Given name: Марко М. Family name: Лупой