Name:

    Sara Karloff Type: Common Alternative Name

Other Names:

  1. Sara Jane Karloff Type: Name at Birth
    Given name: Sara Jane Family name: Karloff