Name:

    Ben Hibbs Type: Name at Birth
    Given name: Benjamin Smith Family name: Hibbs

Schools:

  1. University of Kansas ? to 1923