Sample Scan:


Name:

  Don Rico Type: Common Alternative Name
  Given name: Don Family name: Rico

Other Names:

 1. N. Korok Type: Pen Name
 2. Joseph Milton Type: Pen Name
 3. Donna Richards Type: Pen Name
 4. Dan Rico Type: Pen Name
 5. Donato Francisco Rico II Type: Name at Birth
  Given name: Donato Francisco II Family name: Rico
 6. Donella St. Michaels Type: Pen Name

Signatures:

 1. D. R. [generic]
 2. Don Rico
 3. Don Rico [generic]
 4. Rico [generic]

Awards:

 1. 1976: Inkpot Award - [no name]