Name:

    Are Edvardsen Type: Name at Birth
    Given name: Are Family name: Edvardsen