Name:

    Alf Prøysen Type: Common Alternative Name
    Given name: Alf Family name: Prøysen

Other Names:

  1. Alf Olafsen Type: Name at Birth
    Given name: Alf Family name: Olafsen