Born: ????? January 25 in ?

Biography: Norihito Sasaki (佐々木宣人) is the artist on the manga adaptation of the light novel series Hyōken no Majutsushi ga Sekai o Suberu: Sekai Saikyō no Majutsushi de Aru Shōnen wa, Majutsu Gakuin ga Nyūgaku Suru (冰剣の魔術師が世界を統べる 世界最強の魔術師である少年は、魔術学院に入学する).


Name:

    佐々木宣人 Type: None

Other Names:

  1. Norihito Sasaki Type: None