Name:

  James Fry Type: Common Alternative Name
  Given name: James Family name: Fry

Other Names:

 1. James W. Fry Type: Name at Birth
  Given name: James W. Family name: Fry
 2. James W. Fry III Type: Common Alternative Name
  Given name: James W. Family name: Fry
 3. Jim Fry Type: Common Alternative Name
  Given name: Jim Family name: Fry

Signatures:

 1. Fry [generic]
 2. Fry 3 [generic]
 3. James Fry [generic]
 4. JFry [generic]
 5. JFry