Name:

  John Statema Type: Common Alternative Name
  Given name: John Family name: Statema

Other Names:

 1. John R. Statema Type: Common Alternative Name
  Given name: John R. Family name: Statema

Signatures:

 1. JS
 2. Stat [generic]
 3. Statema [generic]
 4. Statema
 5. Stats