Name:

    Lois Buhalis Type: Common Alternative Name
    Given name: Lois Family name: Buhalis

Other Names:

  1. L. Lois Buhalis Type: Name at Birth
    Given name: L. Lois Family name: Buhalis
  2. Neko Chan Type: Pen Name

Relations:

  1. Spouse - Tom Orzechowski (b. 1953)