Name:

  Agustin Más Type: Common Alternative Name

Other Names:

 1. Más Layi Type: Common Alternative Name
 2. Agustin Alberto Más Layi Type: Name at Birth
  Given name: Agustin Alberto Family name: Más Layi
 3. Agustin Mas Type: Pen Name
  Given name: Agustin Family name: Mas
 4. Augustin Más Type: Common Alternative Name
  Given name: Augustin Family name: Más

Signatures:

 1. MAS... [generic]