Green Arrow

Swedish

Genre: superhero

Created in: 1991

Notes:
Superhjälteserie om en sensationellt skicklig bågskytt, skapad av Mort Weisinger och George Papp, producerad av DC Comics sedan 1941. Den engelska benämningen började användas 1991 vid svensk publicering.


Feature Relations

as feature in original language: Green Arrow (English)
other Swedish translation: Gröna Pilen (Swedish)
other Swedish translation: Röda Pilen (Swedish)