Feature:
Green Arrow (English)
Relation:
translated as
Feature:
Röda Pilen (Swedish)
Notes
Kallades Röda Pilen då de svenska tidningarna som han uppträdde i först, trycktes i rött och svart.