([marzec] 2002)

Egmont Polska, 2001 Series
< Previous Issue |
| Next Issue >
Cover for Gail (Egmont Polska, 2001 series) #2 - Bitwa