([maj] 2006)

Egmont Polska, 1997 Series
< Previous Issue |
| Next Issue >
Cover for Asteriks (Egmont Polska, 1997 series) #32 - Galijskie początki