Seriepressen #2/1993
([mars] 1993)

Formatic, 1993 Series
< Previous Issue |
| Next Issue >
Price
18:50 SEK
Pages
52
Indicia Frequency
?
On-sale Date
1993-03
Indicia / Colophon Publisher
?
Brand
?
Barcode
7388093401854 02
Editing
Roger Schaeder (ansvarig utgivare)

Issue Notes

Colouring: Reprostugan added by Roger Schaeder via the error tracker.

[no title indexed] (Table of Contents)

Carrousel - Humor från hela världen; Familjen Flax; Krazy Kat / cover / 1 page (report information)

Pencils
George Herriman (Krazy Kat); Dik Browne (Familjen Flax); Fiko Fikov (Carrousel)
Inks
George Herriman (Krazy Kat); Dik Browne (Familjen Flax); Fiko Fikov (Carrousel)
Colors
Reprostugan (as Reprostugan, Klässbol)
Letters
tryckstil

Genre
humor
Characters
Krazy Kat; baby Flax; Carrousel

Indexer Notes

Kollage gjort av svenska redaktionen.

[no title indexed] (Table of Contents: 1)

Quino / cartoon / 1 page (report information)

Script
Quino (credited)
Pencils
Quino (credited)
Inks
Quino (credited)
Colors
Reprostugan (as Reprostugan, Klässbol)
Editing
? (originalredaktör)

Genre
humor
Reprints
 • from Quino daily (Clarín, 1982 series) ?

[Ledare och innehållsförteckning] (Table of Contents: 2)

foreword, introduction, preface, afterword / 1 page (report information)

Script
Roger Schaeder
Pencils
George Herriman (illustration); Bob Thaves (illustration)
Inks
George Herriman (illustration); Bob Thaves (illustration)
Colors
Reprostugan (as Reprostugan, Klässbol)
Letters
tryckstil

Characters
Per [Frank]; Pål [Ernest]; Krazy Kat; Ignatz; konstapel Pupp

[no title indexed] (Table of Contents: 3)

Carrousel - Humor från hela världen / cartoon / 1 page (report information)

Script
Ajan (credited); Stabor
Pencils
Ajan (credited); Stabor
Inks
Ajan (credited); Stabor
Colors
Reprostugan (as Reprostugan, Klässbol)
Editing
? (originalredaktör)

Genre
humor; satire-parody
Reprints
 • from Carrousel daily (Witty World, 1987 series) ?

Indexer Notes

Humor från hela världen, två skämttecknare med varsin bild.

[no title indexed] (Table of Contents: 4)

Adam / comic story / 5 pages (report information)

Script
Brian Basset (credited); ? (översättning)
Pencils
Brian Basset (credited)
Inks
Brian Basset (credited)
Colors
Brian Basset (credited)
Letters
?
Editing
? (originalredaktör)

Genre
humor
Characters
Adam
Reprints
 • from Adam daily/Sunday (Universal Press Syndicate, 1984 series) ?

[no title indexed] (Table of Contents: 5)

Sure-Pär / comic story / 3 pages (report information)

Script
Johannes Stjärne Nilsson
Pencils
Johannes Stjärne Nilsson
Inks
Johannes Stjärne Nilsson
Letters
Johannes Stjärne Nilsson

Genre
humor
Characters
Sure-Pär

[no title indexed] (Table of Contents: 6)

Familjen Flax / comic story / 5 pages (report information)

Script
Mort Walker (credited); ? (översättning)
Pencils
Dik Browne (credited)
Inks
Dik Browne (credited)
Colors
Reprostugan (as Reprostugan, Klässbol)
Letters
?
Editing
? (originalredaktör)

Genre
humor
Characters
Max Flax; Gittan Flax; Trixi Flax; Olle Flax; Snutte Flax; Snuttan Flax
Reprints
 • from Hi and Lois daily/Sunday (King Features Syndicate, 1954 series) ?

Tyck till (Table of Contents: 7) (Expand) /

promo (ad from the publisher) / 1 page (report information)

[no title indexed] (Table of Contents: 8)

Sams serie / comic story / 3 pages (report information)

Script
Mort Walker (credited); ? (översättning)
Pencils
Jerry Dumas (credited)
Inks
Jerry Dumas (credited)
Colors
Reprostugan (as Reprostugan, Klässbol)
Letters
?
Editing
? (originalredaktör)

Genre
humor
Characters
Sam; Silo; Jerry Dumas
Reprints
 • from Sam's Strip daily (King Features Syndicate, 1961 series) ?

Indexer Notes

Detta är en metahumorserie där figurerna ibland vänder sig direkt till läsaren. I ett fall medverkar även tecknaren själv (Jerry Dumas).

[no title indexed] (Table of Contents: 9)

J. P. Krax / comic story / 3 pages (report information)

Script
Jeff MacNelly (credited); ? (översättning)
Pencils
Jeff MacNelly (credited)
Inks
Jeff MacNelly (credited)
Colors
Reprostugan (as Reprostugan, Klässbol)
Letters
?
Editing
? (originalredaktör)

Genre
humor
Characters
J.P. Krax
Reprints
 • from Shoe daily (Tribune Media Services, 1977 series) ?

[no title indexed] (Table of Contents: 10)

Baby Blues / comic story / 2 pages (report information)

Script
Jerry Scott (credited); ? (översättning)
Pencils
Rick Kirkman (credited)
Inks
Rick Kirkman (credited)
Colors
Reprostugan (as Reprostugan, Klässbol)
Letters
?
Editing
? (originalredaktör)

Genre
humor
Reprints
 • from Baby Blues daily/Sunday (Creators Syndicate, 1990 series) ?

Serieklassiker i Seriepressen (Table of Contents: 11)

Polly och Pär / insert or dust jacket / 4 pages (report information)

Script
Cliff Sterrett; ? (översättning)
Pencils
Cliff Sterrett
Inks
Cliff Sterrett
Colors
Reprostugan (as Reprostugan, Klässbol)
Letters
?
Editing
? (originalredaktör)

Genre
humor
Characters
Polly [Polly and Her Pals]
Reprints
 • from Polly and Her Pals daily (King Features Syndicate, 1913 series) ?

Indexer Notes

Inhäftad poster i mittuppslaget, 2 av 4 sidor innehöll serier, de andra 2 var tomma. Dessutom fanns en liten lapp med prenumerationserbjudande fastlimmad på posterns baksida.

[no title indexed] (Table of Contents: 12)

Per och Pål / comic story / 2 pages (report information)

Script
Bob Thaves; ? (översättning)
Pencils
Bob Thaves
Inks
Bob Thaves
Colors
Reprostugan (as Reprostugan, Klässbol)
Letters
?
Editing
? (originalredaktör)

Genre
humor
Characters
Per; Pål
Reprints
 • from Frank and Ernest daily (Newspaper Enterprise Association, 1972 series) ?

Indexer Notes

Både serietrippar och skämtteckningar.

[no title indexed] (Table of Contents: 13)

Motvalls / comic story / 2 pages (report information)

Script
Art Sansom; Chip Sansom; ? (översättning)
Pencils
Art Sansom; Chip Sansom
Inks
Art Sansom; Chip Sansom
Colors
Reprostugan (as Reprostugan, Klässbol)
Letters
?
Editing
? (originalredaktör)

Genre
humor
Characters
Evert Motvall; Everts fru
Reprints
 • from The Born Loser daily/Sunday (United Feature Syndicate, 1965 series) ?

[no title indexed] (Table of Contents: 14)

Familjen Flax / comic story / 5 pages (report information)

Script
Mort Walker; ? (översättning)
Pencils
Dik Browne (credited)
Inks
Dik Browne (credited)
Colors
Reprostugan (as Reprostugan, Klässbol)
Letters
?
Editing
? (originalredaktör)

Genre
humor
Characters
Max Flax; Gittan Flax; Trixi Flax; Olle Flax; Snutte Flax; Snuttan Flax
Reprints
 • from Hi and Lois daily/Sunday (King Features Syndicate, 1954 series) ?

Galleriet – Nya serier i Seriepressen (Table of Contents: 15)

text article / 1 page (report information)

Script
Roger Schaeder
Pencils
Bob Thaves (illustration); Cliff Sterrett (illustration); Jan Romare (illustration); Art Sansom (illustration); Chip Sansom (illustration)
Inks
Bob Thaves (illustration); Cliff Sterrett (illustration); Jan Romare (illustration); Art Sansom (illustration); Chip Sansom (illustration)
Colors
Reprostugan (as Reprostugan, Klässbol) (illustration)
Letters
tryckstil

Characters
Per; Pål; Pyton; Pytons husse; Evert Motvall

Indexer Notes

Presentationer av de nya serierna i detta nummer.

[no title indexed] (Table of Contents: 16)

Pyton / comic story / 3 pages (report information)

Script
Jan Romare
Pencils
Jan Romare
Inks
Jan Romare
Colors
Reprostugan (as Reprostugan, Klässbol)
Letters
Jan Romare

Genre
humor
Characters
Pyton; Pytons husse
Reprints
 • from Pyton daily (Dagens Nyheter, 1987 series) ?

[no title indexed] (Table of Contents: 17)

Carrousel - Humor från hela världen / cartoon / 1 page (report information)

Script
Jiří Slíva; Владимир Ненашев (Vladimir Nenashev)
Pencils
Jiří Slíva; Владимир Ненашев (Vladimir Nenashev)
Inks
Jiří Slíva; Владимир Ненашев (Vladimir Nenashev)
Colors
Reprostugan (as Reprostugan, Klässbol)
Editing
? (originalredaktör)

Genre
humor; satire-parody
Reprints
 • from Carrousel daily (Witty World, 1987 series) ?

Indexer Notes

Humor från hela världen, två skämttecknare med varsin bild.

[no title indexed] (Table of Contents: 18)

Haspen är lös / cartoon / 2 pages (report information)

Script
W. B. Park; ? (översättning)
Pencils
W. B. Park
Inks
W. B. Park
Colors
Reprostugan (as Reprostugan, Klässbol)
Letters
?
Editing
? (originalredaktör)

Genre
humor
Reprints
 • from Off the Leash daily (United Feature Syndicate, 1989 series) ?

Indexer Notes

Skämtteckningar.

[no title indexed] (Table of Contents: 19)

Adam / comic story / 5 pages (report information)

Script
Brian Basset; ? (översättning)
Pencils
Brian Basset
Inks
Brian Basset
Colors
Reprostugan (as Reprostugan, Klässbol)
Letters
?
Editing
? (originalredaktör)

Genre
humor
Characters
Adam
Reprints
 • from Adam daily/Sunday (Universal Press Syndicate, 1984 series) ?

[no title indexed] (Table of Contents: 20)

Livet är en fars / cartoon / 2 pages (report information)

Script
David Waisglass; Gordon Coulthart; ? (översättning)
Pencils
Gordon Coulthart
Inks
Gordon Coulthart
Colors
Reprostugan (as Reprostugan, Klässbol)
Letters
tryckstil
Editing
? (originalredaktör)

Genre
humor
Reprints
 • from Farcus daily (Farcus Cartoons, 1992? series) ?

Indexer Notes

Skämtteckningar.

[Annons för nästa nummer och prenumeration] (Table of Contents: 21) (Expand) /

promo (ad from the publisher) / 1 page (report information)

Mörka strävanden (Table of Contents: 22)

Krazy Kat / comic story / 1 page (report information)

Script
George Herriman; ? (översättning)
Pencils
George Herriman
Inks
George Herriman
Colors
Reprostugan (as Reprostugan, Klässbol)
Letters
?
Editing
? (originalredaktör)

Genre
humor
Characters
Krazy Kat; Ignatz; konstapel Pupp
Reprints
 • from Krazy Kat daily (King Features Syndicate, 1913 series) ?

[no title indexed] (Table of Contents: 23)

Quino / cartoon / 1 page (report information)

Script
Quino
Pencils
Quino
Inks
Quino
Colors
Reprostugan (as Reprostugan, Klässbol)
Editing
? (originalredaktör)

Genre
humor
Reprints
 • from Quino daily (Clarín, 1982 series) ?

Indexer Notes

Skämtteckning.