(september-oktober 1949)

Centerförlaget, 1949 Series
| Next Issue >