Κλασσικά Εικονογραφημένα [Classics Illustrated] #1037 - Χίλιες και μία νύχτες [One Thousand and One Nights]

< Previous Issue |
| Next Issue >
Volume
?
Price
?
Pages
?
Indicia Frequency
?
Indicia / Colophon Publisher
?
Brand
?

[no title indexed] (Table of Contents)

cover / 1 page (report information)

Pencils
Lillian Chestney
Inks
Lillian Chestney
Colors
?

Genre
φαντασία (fantasy-supernatural)
Editing
Related Scans
Series Information
Table of Contents
  1. 0. [no title indexed]
This issue was most recently modified by:
  • Clayton Graham
  • Jim Stangas