(November 1957)

Magazine Enterprises, 1957 Series