([januar] 1969)

< Previous Issue |
| Next Issue >
Price:
1,50 NOK
Pages:
36
Indicia frequency:
hver måned
On-sale date:
1969-01
Indicia / Colophon Publisher:
Se-bladene A/S
Brand:
Et Se-blad med stjerner
Editing:
M. Olsen (i redaksjonen)
Color:
forside i farger; innhold i sort/hvitt
Dimensions:
24,8 x 17,6cm
Binding:
stiftet

Issue Notes

Trykt i Aktietrykkeriet i Stavanger.


Super-kjæledyrene gjør opprør (Table of Contents)

Eventyret om Super-Legionærene [Tales of the Legion of Super-Heroes] / cover / 1 page (report information)

Pencils:
Curt Swan
Inks:
George Klein
Colors:
?
Letters:
?
Editing:
Mort Weisinger (original editor)

Genre:
superhelt (superhero)
Characters:
Super-Legionen [Superboy; Saturnpiken [Saturn Girl]; Kosmos-gutten [Cosmic Boy]]; Super-kjæledyrene [Komet [Comet]; Streaky; Krypto; Beppo]
Reprints:

Super-kjæledyrenes opprør! (Table of Contents: 1)

Eventyret om Super-Legionærene [Tales of the Legion of Super-Heroes] / comic story / 24 pages (report information)

Script:
Jim Shooter
Pencils:
Jim Shooter (layouts); Pete Costanza
Inks:
Pete Costanza
Letters:
typeset
Editing:
Mort Weisinger (original editor)

Genre:
superhelt (superhero)
Characters:
Super-Legionen [Superboy; Saturnpiken [Saturn Girl]; Kosmos-gutten [Cosmic Boy]; Solgutten [Sun Boy]; Stjernegutten [Star Boy]; Kamelongutten [Chameleon Boy]; Hjerne 5 [Brainiac 5]; Fantom-piken [Phantom Girl]; Den kolossale gutten [Colossal Boy]; Krympe-Violett [Shrinking Violet]; Ultragutten [Ultra Boy]; Den usynlige gutten [Invisible Kid]; Lyn-gutten [Lightning Lad]; Lettvekt-piken [Light Lass]; Supergirl]; Super-kjæledyrene [Komet [Comet]; Streaky; Krypto; Beppo; Proty]; Jor-El (flashback); Rikkor Rost; Circe (flashback)
Reprints:

Superboy møter Wilhelm Tell (Table of Contents: 2)

Superboy / comic story / 8 pages (report information)

Script:
Jerry Siegel
Pencils:
George Papp
Inks:
George Papp
Letters:
typeset

Characters:
Superboy [Clark Kent]; Martha Kent; Jonathan Kent; Wilhelm Tell; Albrecht Gessler
Reprints:
Editing
Related Scans
Series Information
Table of Contents
 1. 0. Super-kjæledyrene gjør opprør
  Eventyret om Super-Legionærene [Tales of the Legion of Super-Heroes]
 2. 1. Super-kjæledyrenes opprør!
  Eventyret om Super-Legionærene [Tales of the Legion of Super-Heroes]
 3. 2. Superboy møter Wilhelm Tell
  Superboy
This issue was most recently modified by:
 • Jan Roar Hansen
Issues in this series have been indexed by:
 • Jan Roar Hansen